Home

                                                              

                                                              

Wat is een Metamorfose massage of Prenataal therapie?

I

***

Een zeer zachte aanraking van voeten, handen en hoofd.

Een eenvoudige, zachte methode die leidt tot bewustwording, genezing en spirituele groei.

Bij de metamorfose massage is de houding en intentie van de therapeut van groot belang. Bij een metamorfose massage is de therapeut zonder oordeel en zonder verwachtingen aanwezig.
Om te werken aan bewustzijn, verwerken van (oude) emoties na trauma�s of ernstige ziekte, psychische klachten, ook hormonale klachten, of gewoon voor een heerlijke ontspanning.
Deze methode is ook te gebruiken bij mensen in een terminaal stadium. Dan kan het helderheid geven in wat ze nog kunnen doen/oplossen en meer vrede en minder angst geven om te sterven.

Metamorfose massage is een hulpmiddel op weg naar genezing, bewustwording en spirituele groei. Een behandeling bestaat uit een zachte aanraking van de reflexzone van de wervelkolom op de voeten, handen en het hoofd.

De reflexzone correspondeert ook met de tijd voor de geboorte, de prenatale periode. De herinneringen aan indrukken opgedaan tijdens deze periode bevinden zich in de reflexzone van de wervelkolom. Door dit reflexgebied te behandelen, kunnen blokkades die voor de geboorte zijn ontstaan losgelaten worden en kan de levensenergie die geblokkeerd was weer vrij komen. Dan wordt genezing mogelijk en kunnen klachten en problemen verdwijnen.
Robert Saint John noemde zijn ontdekking 'Prenataal therapie'. Gaston Saint Piere werkte de techniek verder uit en noemde het metamorfosemassage.

Om de cli�nt de vrijheid te bieden, vorm te geven aan wie hij/zij in essentie is, is het belangrijk dat de beoefenaar van de metamorfose massage met volledige aandacht aanwezig is, zonder zich te richten op klachten, problemen of op eventuele resultaten van de behandeling die hij/zij geeft.

Zoals een zaadje de aarde nodig heeft om uit te groeien tot wat het in essentie is: een plant, een struik of een boom, zo kan een metamorfose massage je helpen vorm te geven aan wie je in wezen bent.
Bij een metamorfose massage is de beoefenaar - net zoals de aarde - zonder oordeel en zonder verwachtingen aanwezig, zodat de cli�nt het contact met zijn/haar innerlijk weten kan herstellen en in alle vrijheid van binnenuit vorm kan geven aan wie hij/zij IS.

Je kunt de werking van metamorfose massage dan ook niet verklaren door middel van een wetenschappelijk model. We weten niet hoe het werkt en dat is een voordeel want dan kun je er ook niet over na denken, je kunt het niet manipuleren en je kunt het niet in eigen hand houden. Je kunt de werking van metamorfose massage alleen maar ervaren.

 

 

De werking van de Metamorfose massage

Allereerst een uitleg waarom metamorfose massage of prenataal therapie een aanraking is en niet een gewone stevige massage zoals bij bijvoorbeeld Shiatsu massage, bindweefselmassage, ontspanningsmassage etc. We moeten ons realiseren dat de prenatale periode een periode is van uiterste kwetsbaarheid. Zo kwetsbaar, dat een massage niet mogelijk is.
De uiterst zachte aanraking van de metamorfose massage kan enorm diep door werken wanneer het met volle aandacht en aanwezigheid gedaan wordt. Stevige massage kan lichamelijk diep doorwerken maar zachte aanraking kan gevoelsmatig ook heel diep doorwerken. Kijk ook naar de Japanse Penseel massage . Omdat we werken met een uiterst kwetsbare periode is het ook belangrijk dat we uiterst zacht omgaan met die periode. Wanneer er zich lichamelijk spanningen voordoen is het niet eens nodig om daar een stevige massage op los te laten, zeker niet wanneer we ons die spanningen bewust zijn. Het kan dan al voldoende zijn om die spanning alleen maar zacht aan te raken. Met zacht aanraken krijgt het aandacht en warmte. Het mag er dan zijn en daardoor is de belangrijkste stap gezet om het los te kunnen laten. Zo kunnen we onszelf bevrijden van spanningen, niemand anders dan wijzelf kan dat doen. Een stevige massage kan ook goed werken maar dat is dan meer van toepassing wanneer de spanningen onbewust zijn. Dat betekent dat we de spanning heel bewust kunnen voelen en waar die zich precies afspeelt.

In de metamorfose massage werken we dus met een uiterst zachte
aanraking. Hierbij worden voeten, handen en hoofd aangeraakt. De voeten staan voor "beweging". Door de voeten te behandelen brengen we dus beweging tot stand, de energie wordt in beweging gezet. In de rechtervoet zijn de patronen aanwezig waarmee we op het moment werken; zij tonen wat we van ons leven maken. De massage begint ook met de rechter voet, daarna de linker. In de linker voet vinden we nog niet tot uitdrukking gebrachte patronen waarmee we het leven binnen kwamen.
De handen staan voor "doen". Bij de handen wordt dat wat in beweging is gebracht uitgedrukt in handelen. De aanraking op de handen leert ons als het ware om dat wat in beweging is gebracht, om te zetten in daden. De handen corresponderen meer met het hart. Via ons hart kunnen we gehoor geven aan dat wat er in beweging is gebracht. We leren de emoties en gevoelens die los komen te hanteren en ze om te zetten in daden. De levenskracht raakt ons hart en daarmee het vermogen lief te hebben.
Het hoofd staat voor denken. In het hoofd komt het bewegen en handelen samen en wordt ge�ntegreerd in ons leven. Het hoofd heeft het vermogen om, dat wat los komt door de voeten en wat gestructureerd is door de handen, geestelijk te verwerken. Het hoofd zet alles weer op een rijtje en integreert het in ons leven.

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Metamorfose massage of Prenatale therapie    

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © 2010 - Daniëlle van Alphen All rights Reserved.